Политика за личните данни - SetStore.Bg

Политика за личните данни

Потребителите на сайта на SetStore.bg, могат да бъдат нерегистрирани потребители (гости) и регистрирани такива. Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.

*персонална: електронна поща, парола за достъп до сайта, Име Фамилия, Пол, Телефон, Държава, Град, адрес и пощенски код.

*неперсонална: браузърът който ползвате, URL и др.

Доставчикът защитава личните данни на потребителите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на условията за ползване на SetStore.bg, доставчикът може да използва личните данни на потребителите единствено и само за целите, предвидени за приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителя в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на потребителя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

Потребителският акаунт може да бъде променен или изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на потребителя.

Потребителят се съгласява, че доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към него, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на потребителя в електронния магазин на доставчика. 
С регистрацията си на сайта:

- потребителят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член. 

- ползвателят се съгласява, че доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за неговото поведение при използването на електронния магазин на доставчика.

Върни До Горе